เนื่องจากวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรน่า-19 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการออกสลากประจำงวด 1 เมษายน และ 16 เมษายน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1
  5 0 3 4 4 6  
เลขท้าย 3 ตัว
  2 5 8   7 2 6   4 0 4   6 6 1  
เลขท้าย 2 ตัว
  7 7  
Underage Gambling
Gamling is illegal for kids under the age of 18. Every state prohibits gambling by minors.
2DayLotto will carry out age verification randomly and winnings will be forfeited if the gambler is below 18 years old.
© 2004-2015 2DayLotto.com. 2DayLotto is An Internationally Registered Trademark (Licensed Lottery). All Rights Reserved.